Exta Free - system bezprzewodowego sterowania

EXTA FREE - Bezprzewodowy system sterowania

EXTA FREE - Bezprzewodowy system sterowania

Nowością w ofercie Zakładu Mechaniki i Elektroniki ZAMEL jest bezprzewodowy system sterowania EXTA FREE, będący naturalnym rozwinięciem istniejącego na rynku od roku 2006 przewodowego systemu automatyki budynkowej EXTA.

EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego (radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych i częściowo przemysłowych. System obejmuje grupę współpracujących ze sobą urządzeń, pracujących na częstotliwości radiowej 868 MHz, pogrupowanych ze względu na rodzaj działania na nadajniki, odbiorniki, akcesoria oraz wyłączniki zdalne.

Nadajniki - to urządzenia, które wysyłają sygnał sterujący do odbiorników (urządzeń wykonawczych):

 • radiowe nadajniki klawiszowe (instalacja na ścianach, powierzchniach płaskich, itp)
 • piloty (urządzenia przenośne)
 • radiowy czujnik ruchu (montaż natynkowy - na ścianie lub suficie)
 • radiowe nadajniki modułowe (instalacja w rozdzielnicach na szynie TH 35)
 • radiowe nadajniki dopuszkowe (montaż w puszkach instalacyjnych natynkowych lub podtynkowych)
 • translator IR/EXTA FREE (sterowanie pilotem podczerwieni poprzez system sterowania radiowego EXTA FREE)
 • translator RS485/EXTA FREE (integracja systemów sterowania opartych o protokół RS485/MODBUS z urządzenia EXTA FREE)
 • radiowy wyłącznik nożny.

Odbiorniki - to urządzenia wykonawcze, do których kierowany jest sygnał sterujący z nadajników:

 • radiowe odbiorniki dopuszkowe (montaż w puszkach instalacyjnych lub w obudowach urządzeń elektrycznych)
 • radiowe odbiorniki modułowe (instalacja w rozdzielnicach na szynie TH 35)
 • radiowe sterowniki rolet (obudowy dopuszkowe, zaawansowane funkcje sterowania)
 • radiowy odbiornik bramowy (sterowanie pracą bram wjazdowych lub garażowych dowolnego typu za pomocą nadajników systemu EXTA FREE)
 • radiowy wyłącznik oświetleniowy (instalacja bezpośrednia w oprawie oświetleniowej E27)
 • gniazdo zdalnie sterowane (instalacja bezpośrednio w istniejącym gnieździe wtyczkowym 230V AC)

Wybrane nadajniki systemu

Nadajniki systemu, poprzez swoją różnorodność, mogą być zastosowane zarówno jako urządzenia samodzielne (nadajniki klawiszowe, piloty, radiowy czujnik ruchu), jak i elementy współpracujące z istniejącym osprzętem instalacyjnym, jak i montowane w rozdzielnicach elektrycznych na szynie TH 35. Cechą wspólną nadajników jest możliwość ich wpisywania (programowania) do dowolnej liczby odbiorników w systemie. Użyteczną funkcją systemu jest możliwość wyboru funkcji danego nadajnika poprzez sposób jego programowania (odpowiednia sekwencja naciśnięć klawiszy nadajników), co ułatwia instalację systemu i pozwala na przypisanie różnych funkcji (trybów pracy) dla tych samych rodzajów nadajników.

Nadajniki do zabudowy w puszkach instalacyjnych - RNP-01 i RNP-02 - umożliwiają realizację funkcji sterowania urządzeń w ramach EXTA FREE przy wykorzystaniu istniejącego osprzętu elektroinstalacyjnego (przyciski zwierne światło lub dzwonek). Rozwiązanie takie przynosi korzyści w postaci łatwej instalacji systemu EXTA FREE, bez konieczności ingerencji w istniejącą instalację elektryczną. Inną korzyścią jest możliwość wykorzystania osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta, co nie powoduje ograniczeń w zakresie designu i charakteru wnętrz.

Radiowe nadajniki dopuszkowe RNP-01 i RNP-02 to urządzenia nadawcze 4-kanałowe (niezależne sterowanie 4 urządzeniami). RNP-01 jest urządzeniem zasilanym napięciem 230V AC, zaś RNP-02 - zasilany jest bateryjnie, co pozwala na jego zastosowanie w dowolnym miejscu obiektu, bez ograniczeń wynikających z konieczności doprowadzenia sieci zasilającej.

Ciekawą propozycją są także 2- i 4-kanałowe radiowe nadajniki klawiszowe RNK-02 i RNK-04. Nadajniki tego mają formę tradycyjnego łącznika instalacyjnego. Poprzez swoje niewielkie rozmiary, niewielką wagę i elegancką formę, mogą być umieszczane na dowolnej powierzchni (także szkło, drewno, itp) oraz w dowolnej lokalizacji pomieszczenia.

Zasięg działania, bezpieczeństwo

Zasięg działania systemu może być efektywnie zwiększany poprzez zastosowanie retransmitera (urządzenie nadawczo-odbiorcze współpracujące z każdym nadajnikiem i odbiornikiem systemu). Dodatkowo, do urządzeniach modułowych, montowanych na szynie TH 35 w rozdzielnicach, podłączana może być antena zewnętrzna o wzmocnieniu 2,5dBi.

ZAMEL, jako producent urządzeń sterowania z ponad 20-letnią tradycją, dołożył starań, aby transmisja radiowa pomiędzy elementami systemu była bezpieczna i efektywna. Sposób transmisji w systemie EXTA FREE to transmisja jednokierunkowa z niepowtarzalnym adresem (bezpieczna transmisja z adresacją).

Gniazda zdalnie sterowane (wyłączniki zdalne)

Oferta EXTA FREE obejmuje również zdalny wyłącznik GSM GRG-01 oraz zdalny wyłącznik LAN GRL-01, umożliwiające zdalne sterowanie (funkcje: załącz/wyłącz, restart) gniazdem sieciowym 230V AC. Urządzenia tego typu pozwalają na sterowanie bez ograniczeń, wynikających z lokalnego zasięgu systemu radiowego - możliwe jest zdalny dostęp do ich załączania/wyłączania praktycznie z dowolnej lokalizacji, w której istnieje sieć telefonii komórkowej lub dostęp do sieci internet. Instalacja urządzeń nie wymaga narzędzi lub przeróbek w istniejącej instalacji elektrycznej - urządzenie jest montowane bezpośrednio do gniazda sieciowego 230 AC, co jest rozwiązaniem unikalnym na polskim rynku. Jest to idealne rozwiązanie dla urządzeń wymagających okresowego restartowania działania lub też zdalnego załączania/wyłączania - na przykład sterowanie pracą ogrzewania lub oświetlenia za pomocą telefonu komórkowego.

Zestawy sterowania bezprzewodowego

Elementy systemu, oprócz samodzielnych aparatów, są dostępne w praktycznych, gotowych do pracy zestawach:

RZB-01
Zestaw sterowania bezprzewodowego - oświetlenie

 • kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01)

RZB-02
Zestaw sterowania bezprzewodowego - oświetlenie z funkcją ściemniacza

 • kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz radiowy ściemniacz dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny RDP-01)

RZB-03
Zestaw sterowania bezprzewodowego - sterowanie rolet

 • kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz sterownik rolet dopuszkowy SRP-02)

RZB-04
Zestaw sterowania bezprzewodowego - oświetlenie, 2-kanałowy

 • kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy ROP-02)

RZB-05
Zestaw sterowania bezprzewodowego - uniwersalny

 • kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (pilot 2-kanałowy P-257/2 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01)

Oczywiście, w każdym momencie możliwe jest zaprogramowanie innego nadajnika lub odbiornika systemu EXTA FREE - nie występującego w zestawie. Funkcjonalność ta rozszerza możliwości zastosowania zestawów, realizację dodatkowych aplikacji, itp.