Ochrona przed zalodzeniem rynien i rur spustowych

Odrębnym problemem są zamarznięte rynny. Tu zastosowanie znajdują przewody samoregulujące typu PROTEKTOR (przewód z ekranem ochronnym), które umieszczone luźno w rynnach i rurach spustowych gwarantują swobodny odpływ zalegającego śniegu i lodu bez względu na temperaturę otoczenia. Dzięki odpornej na działanie promieniowania UV powłoce oraz specjalnie dobranej charakterystyki grzejnej (w temp. 0°C 18 W/m przy suchej rynnie i 36 W/m w wodzie lub lodzie) przewody te są najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem ogrzewania rynien. Można je stosować zarówno w rynnach metalowych, jak i plastikowych. Zmiana mocy grzejnej przez przewód daje znaczne oszczędności energii (około 50%) w porównaniu z systemami opartymi o przewody oporowe grzejące z jednakową mocą na całej długości rynny.

Dodatkową zaletą instalacji przeciwoblodzeniowej wykonanej luźno leżącymi przewodami samoregulującymi jest brak utrudnień przy uprzątaniu rynien z zalegających liści.

Uwaga! Dla koryt odpływowych wyłożonych materiałami bitumicznymi proponujemy wersję przewodu z powłoką fluoropolimerową (ICE PROTEKTOR/T i FAT PROTEKTOR 26).

 

Dzięki zastosowaniu regulatorów obsługa wszelkich systemów ogrzewania staje się w pełni automatyczna. Do sterowania małych mocy polecamy układ z termostatem LTR, natomiast duże moce warto sterować ekonomicznym regulatorem LTR2 lub LTO2 z czujnikiem temperatury i wilgotności (detektor śniegu i lodu).