Ochrona przed zamarznięciem rur

Kolejny problem to zamarzające rury z wodą. LUXBUD proponuje dwa rozwiązania. Jedno oparte o przewody samoregulujące typu PROTEKTOR dostarczane na szpuli i cięte na odpowiednią długość na miejscu montażu – konfekcjonowanie obwodów grzejnych odbywa się przy użyciu systemu złączek TWISTO-B (mechanicznie) lub zestawów TERMO-SET ( za pomocą koszulek termokurczliwych).


Drugie rozwiązanie to gotowe zestawy grzejne PIPE KABEL  (kabel oporowy) i PIPE PROTEKTOR  (KABLE SAMOREGULUJCE=  zakończone dwumetrowym przewodem zasilającym z wtyczką. Zestawy mogą być wykonane z termostatem ( PIPE KABEL i PIPE PROTEKTOR+T) lub bez termostatu ( PIPE PROTEKTOR).

 

Kable PROTEKTOR  to samoograniczające się tzw. inteligentne przewody grzejne.

W odróżnieniu od przewodów  stałooporowych ich moc zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do temperatury: im niższa temperatura, tym ich  moc jest wyższa.Zestawy grzejne wykonane z kabla samoregulującego nie wymagają termostatu, jednak jego użycie znacząco obniża koszty eksploatacji.

 

Kable PROTEKTOR można stosować zarówno na rurach stalowych, jak i wykonanych z tworzyw sztucznych (zalecany montaż na podkładce z folii aluminiowej).  Szeroki asortyment mocy, a przy zestawach gotowych długości, ułatwia dobór i montaż systemu. Przewód grzejny należy ułożyć wzdłuż rurociągu, a następnie, po ułożeniu izolacji cieplnej, podłączyć do źródła napięcia.