Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - ogólne informacje

Elektryczne systemy grzejne przeciwoblodzeniowe stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Odśnieżony i suchy podjazd do garażu, schody wejściowe czy instalacja rynnowa bez sopli i nawisów śnieżnych to nie tylko wygoda eksploatacji budynku, ale również większe bezpieczeństwo dla ludzi.

System przeciwoblodzeniowy składa się z kabla grzejnego (różnej mocy i długości), układu sterującego ( termostatu, regulatora) oraz elementów montażowych ( siatki, taśmy, opasek.).

Kable grzejne montuje się:

- w schodach – na betonie w warstwie kleju pod płytkami

- na podjeździe – w warstwie podsypki piaskowej, pod kostką lub w betonie

- w rynnach – luźno wpuszczony ( kabel samoregulujący ICE PROTEKTOR) lub zamontowany za pomocą klipsów do łańcucha ( Comfort Kabel).

Kable grzejne montuje się w trakcie wykonywania schodów, podjazdów, instalacji rynnowej.

Montaż kabli nie narzuca specjalnych wymagań konstrukcyjnych ani technicznych dla kleju, betonu, kostki płytek czy rynien.

Po montażu system jest niewidoczny.

W celu doboru mocy zestawów grzejnych dla tych zastosowań należy wziąć pod uwagę wymaganą gęstość mocy rzędu 300 W/m2 ogrzewanej powierzchni (podjazdu) oraz bezpieczeństwo pracy kabla grzejnego. W instalacjach przeciwoblodzeniowych stosowane są zestawy grzejne o mocach jednostkowych od 18 do 40 W/m. Wybór odpowiedniej mocy uwarunkowany jest typem przewodu grzejnego (o stałej mocy Comfort Kabel lub samoregulujący PROTEKTOR), lokalizacją (beton, piasek, rynna metalowa lub PCV itp.) oraz rodzajem układu sterowania (praca ręczna, termostat, regulator z czujnikiem wilgotności i temperatury).

Jeśli zaś chodzi o dobór mocy instalacji grzejnej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, to moc grzewcza stosowana na obszarach, dla których zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi -20oC, to około 300 W/m2. Jednak powinniśmy brać pod uwagę nie tylko minimalne temperatury występujące zimą na danym obszarze geograficznym (niższe np. na Suwalszczyźnie, wyższe w województwach zachodnich), ale też czynniki chłodzące, jak np. występujące silne wiatry, wysokość nad poziomem morza, narażenie systemu cieplnego na chłodzenie od spodu (na rampach, mostach itp.) . W takich przypadkach moc układu powinna się zwiększyć o ca 350 W/m2-400W/m2.

Zmniejszanie wartości mocy daje pozorne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (system mniejszej mocy dłużej pracuje i zużywa więcej energii), użytkownik powinien ograniczać zużycie energii poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu sterowania lub lokalizacji elementu grzejnego. Lepszym rozwiązaniem ograniczającym zapotrzebowanie na moc grzejną jest, więc ograniczenie ogrzewanych powierzchni, np. zamiast ogrzewania całego podjazdu ogrzanie torów pod koła, ogrzewanie tylko części schodów itp. Dobór optymalnego rozwiązania jest, więc sprawą złożoną. Dlatego zachęcamy klientów w razie wątpliwości do skorzystania z bezpłatnej pomocy naszej firmy na etapie projektowania obiektu.

lux