Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest Elhurt sp. z o.o. ul.Perkuna 72a/52 04-124 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),

2) wykonania ciążących na Elhurt sp. z o.o. (dalej “Spółka”) obowiązków prawnych, np.:

 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
 3. marketing (analizowanie i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych) produktów i usług sprzedawanych przez Spółkę;

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie przez Państwa danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz, uniemożliwi świadczenie przez Spółkę takich usług.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Spółka będzie korzystać przez czas:

 

 • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny Spółki),
 • w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny Spółki),
 • w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes Spółki);
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy przez Spółkę), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spółki)
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spółki);
 • marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spółki);
 • na potrzeby wewnętrzne Spółki, obejmuje to w szczególności raportowanie, statystyki, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spółki);
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy przez Spółkę);
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o uszkodzeniach, awariach, czy o dotychczas złożonych reklamacjach i roszczeniach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spółki);

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki uczestniczącym w wykonywaniu czynności związanych z działalnością handlową Spółki, tj:

 1. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Spółki;
 2. podwykonawcom wspierającym Spółkę w zakresie wykonania umowy,
 3. podmiotom świadczącym dla Spółki usługi doradcze, outsourcingowe, szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz,
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,
 4. podmiotom współpracującym ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

e podmiotom kontrolującym jakość świadczonych usług,

 1. podmiotom autoryzującym.

 

Administrowane przez Spółkę Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, otrzymania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszelkie sprawy z tym związane proszę kierować na adres rodo@el-hurt.pl

Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) w sytuacji, gdy gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.e-kupiec.com.pl, Firma Elhurt sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Perkuna 72a/52 04-124 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.