Odzież robocza BHP

Odzież robocza BHP

Dyrektywa PPE 89/686/EWG/ Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/425

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., odnosząca się do środków ochrony osobistej, Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchyleniu dyrektywy Rady 89/686/EWG) oraz przepisami
prawa krajowego z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Kodeksu Pracy, obowiązkiem każdego pracodawcy jest zaopatrzenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej, które będą odpowiednio przystosowane do ochrony przed zagrożeniami występującymi na danych stanowiskach pracy.


„Środek ochrony indywidualnej jest to urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie„ 

Środek ochrony indywidualnej jest pojęciem dość szerokim, nie służy tylko do ochrony pracowników na stanowiskach pracy, ale dotyczy również zastosowań niezwiązanych z pracą, takich jak np. sport czy rekreacja. Przykładem też mogą być: akcesoria zapewniające widzialność i odzież ochronna o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego. 

 

Producent środków ochrony indywidualnej przed wprowadzeniem ich do obrotu, musi wykazać, w wyniku oceny zgodności, że są one zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określonymi w dyrektywie 89/686/EWG. Jednym ze sposobów wykazania zgodności środka ochrony indywidualnej z wymaganiami zasadniczymi jest udowodnienie, że spełnia on wymagania normy zharmonizowanej z w/w dyrektywą. 

Norma zharmonizowana z w/w dyrektywą to dokument normalizacyjny określający wymagania zasadnicze, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, w celu wykazania ich zgodności z dyrektywą. Potwierdzeniem spełnienia przez środek ochrony indywidualnej wymagań  zasadniczych jest oznaczenie go przez producenta znakiem CE i wystawienie dla niego deklaracji zgodności z dyrektywą PPE i normami  zharmonizowanymi.

SPODNIE ROBOCZE, ROZMIAR XXL/58 81-220-XXL NEO

SPODNIE ROBOCZE, ROZMIAR XXL/58 81-220-XXL NEO

brutto: 70,82 zł
(netto: 57,58 zł)
Do koszykaNiedostępny
KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR L/52 81-250-L NEO

KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR L/52 81-250-L NEO

brutto: 132,51 zł
(netto: 107,73 zł)
KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR XL/56 81-250-XL NEO

KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR XL/56 81-250-XL NEO

brutto: 163,30 zł
(netto: 132,76 zł)
Do koszykaNiedostępny
KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR XXL/58 81-250-XXL NEO

KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR XXL/58 81-250-XXL NEO

brutto: 132,51 zł
(netto: 107,73 zł)
KURTKA ROBOCZA SOFTSHELL Z KAPTUREM ODPINANYM, ROZMIAR XL 81-551-XL NEO

KURTKA ROBOCZA SOFTSHELL Z KAPTUREM ODPINANYM, ROZMIAR XL 81-551-XL NEO

brutto: 154,86 zł
(netto: 125,90 zł)
Do koszykaNiedostępny
OGRODNICZKI ROBOCZE HD+, ROZMIAR XXL 81-245-XXL NEO

OGRODNICZKI ROBOCZE HD+, ROZMIAR XXL 81-245-XXL NEO

brutto: 107,71 zł
(netto: 87,57 zł)
Do koszykaNiedostępny
KAMIZELKA ROBOCZA, ROZMIAR XXL/58 81-260-XXL NEO

KAMIZELKA ROBOCZA, ROZMIAR XXL/58 81-260-XXL NEO

brutto: 75,94 zł
(netto: 61,74 zł)
BLUZA POLAR KURTKA ROBOCZA 81-500 XXL NEO TOOLS

BLUZA POLAR KURTKA ROBOCZA 81-500 XXL NEO TOOLS

brutto: 61,50 zł
(netto: 50,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR M/50 81-250-M NEO

KOMBINEZON ROBOCZY, ROZMIAR M/50 81-250-M NEO

brutto: 132,51 zł
(netto: 107,73 zł)
RĘKAWICE SKÓRZANE (HYBRYDOWE) L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 4932471913

RĘKAWICE SKÓRZANE (HYBRYDOWE) L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 4932471913

brutto: 124,76 zł
(netto: 101,43 zł)
Do koszykaNiedostępny
RĘKAWICE OCHRONNE - L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 48229732

RĘKAWICE OCHRONNE - L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 48229732

brutto: 101,46 zł
(netto: 82,49 zł)
Do koszykaNiedostępny
RĘKAWICE OCHRONNE - XL/10 - 1 PARA MILWAUKEE 48229733

RĘKAWICE OCHRONNE - XL/10 - 1 PARA MILWAUKEE 48229733

brutto: 101,46 zł
(netto: 82,49 zł)
Do koszykaNiedostępny
FREE FLEX RĘKAWICE-L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 48229712

FREE FLEX RĘKAWICE-L/9 - 1 PARA MILWAUKEE 48229712

brutto: 74,03 zł
(netto: 60,19 zł)
Do koszykaNiedostępny
RĘKAWICE SKÓRZANE (HYBRYDOWE) XXL/11 - 1 PARA MILWAUKEE 4932471915

RĘKAWICE SKÓRZANE (HYBRYDOWE) XXL/11 - 1 PARA MILWAUKEE 4932471915

brutto: 124,76 zł
(netto: 101,43 zł)
Do koszykaNiedostępny